Inwentbud Robert Majsterek

KOSZTORYSY

Sporządzenie rzetelnego kosztorysu jest jednym z najważniejszych etapów realizacji inwestycji, pozwala na przewidzenie realnych kosztów inwestycji.

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu kompleksowych kosztorysów: dla inwestorów, przedsiębiorców, osób indywidualnych, na potrzeby udzielanych przez bank pożyczek na budowę.

Kosztorysy sporządzamy we współpracy ze specjalistami danych branż, zgodnie z polskimi przepisami i normami, w oparciu o aktualne cenniki. Powstają one przy ścisłej współpracy z Zamawiającym w oparciu o dostarczoną dokumentację.

Wykonujemy wyceny dla: inwestorów, wykonawców, projektantów, architektów, wspólnot, spółdzielni, developerów i osób fizycznych.

Gwarantujemy wysoki poziom jakości wykonywanych przez nas usług.

WYKONUJEMY:

Przedmiar robót: zawiera spis i kolejność prac oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiar jest narzędziem pomocnym przy wyborze wykonawcy.

Kosztorys inwestorski: suma kosztów wykonania robót.

Kosztorys ofertowy: oferta opracowana na potrzeby przetargu lub konkursu ofert.

Kosztorys powykonawczy: uwzględnia zmiany, które nastąpiły podczas realizacji inwestycji, określa on wynagrodzenia dla wykonawcy z tytułu prac nieuwzględnionych we wcześniejszych kosztorysach.

Kosztorys dla banku: niezbędny przy ubieganiu się o kredyt na inwestycję.